Проект „Вода за живот“

„ЧЕШМИТЕ ОКОЛО ВАРНА“

Проектът „Вода за живот“ е реализиран от Велоклуб „УСТРЕМ“ по

програма „Младежки дейности“ на Община Варна

Водата е едно от най-ценните природни богатства, защото е жизнено важна за всяко живо същество. Нуждата от нея става още по-голяма по време на физическа активност и когато се намираме сред природата. Районът северно от Варна е богат на туристически маршрути и чешми, което прави разходката и колоезденето по-достъпни и приятни.

След проучване на Велоклуб „Устрем“ бе установено, че няма налична информация за чешмите в институциите и качеството на водата от тях не се изследва. Точно върху тези проблеми фокусирахме работата си по проект „Вода за живот“. Основните дейности, които бяха извършени са следните:

  • вземане и изследване на проби от 26 чешми, избрани в близост и по туристическите маршрути. Резултатите показват, че само 8 от чешмите отговарят на стандартите за питейна вода, 7 имат замърсяване с нитрати, а 12 са извън микробиологичните норми;
  • набиране на допълнителна информация за чешмите – местоположение, координати, снимки, история, алтернативни имена;
  • създаване и поддържане на уеб сайт за публикуване на резултатите от изследванията, събраната информация и електронна карта на чешмите;
  • поставяне на табели със заключения от изследванията върху чешмите;
  • маркиране на маршрут, продължаващ синята туристическа маркировка, в района на с. Осеново;
  • оформяне на кът за отдих и пикник в района на „Кюмюр чешма“ до с. Орешак, по жълтия пешеходен и червения велосипеден маршрут;
  • отпечатване и разпространяване на брошури за популяризиране на резултатите от проекта.

Според изследванията, на стандартите отговарят следните чешми: Тракийска, Голямата (с. Орешак), Тодорова, Кюмюр, Царската вода, Долмен, Гюл бунар, Свети Седмочисленици.

Според Районна здравна инспекция – Варна, в пределите на Общината се следят показателите на други 18 чешми. С времето качеството на водата от изворите се променя и за да бъдат актуални резултатите, изследвания трябва да се правят на всеки 2 месеца. За това направените заключения не са окончателни, но дават една добра моментна картина на ситуацията.

Проектът е насочен към младежите и цели осмисляне на свободното им време, чрез градивни и обществено полезни дейности.