Място за пинкник с. Орешак

Място за отдих беше почистено и беше монтирана маса с пейки от Велоклуб Устрем по проекта „Вода за живот“ към дирекция младежки дейности и спорт към Община Варна през 2013 г.

Маса и пейки на мястото за пикник до кюмюр чешма Маса и пейки на мястото за пикник до кюмюр чешмаМаса и пейки на мястото за пикник до кюмюр чешмаМаса и пейки на мястото за пикник до кюмюр чешмаКюмюр чешма до мястото за пикник до с. Орешак Кюмюр чешма до мястото за пикник