„ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. ПАРТНЬОР, подкрепил ръководството на Парка на етапа на разработка на проекта и кандидатстване за финансиране е Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води –…

Read More