Чешма Аязма

Район: кв. Виница, м-ст Манастирски рид

Местоположение: N 43.24905, E 27.9924

Описание: Чешмата е изградена от дялани каменни блокове, обрушени от времето. Камъните оформят място за чаша в центъра на чешмата. Над него е разположен ктиторски надпис в мраморна плоча, допълнен с украса във формата на кръст, листа от бръшлян и дрянова клонка – две растения, символизиращи здравето и дълголетието в българските обредни обичаи. Единственият чучур на чешмата отвежда бистрата и „вкусна“ вода в каменно корито, вкопано в земята. Личат следи от мазилка.

История: Построена от Киро Скупев 1927г. в памет на Железна Скупева и Тодорка Кирова, родена на 15 април 1909г., починала 25 април 1923г., с.Кестрич

Дата на изследване: Не е изследвана.

Снимки: